Velkommen, kjære gjest til

Vestnorsk Trofé-Montasje

Taksidermist Vidar Aa. Djupvik

Gevirdommaren kjem i januar. Når datoen er bestemt blir dette annonsert her på sida og på facebook "vesttrofe".

Har du eit gevir du vil få bedømt, kontakt Vidar på vidar@vest-trofe.no eller tlf 48188706