Fjellkunst

Interessa for stein har utvikla seg over mange år.

Å arbeida med betong er utfordrande, då det er mange feller å gå i.

Ved å nytte solid fundament, armering og betong tilpassa bruken, kan ein lage naturtru stein og fjell

for dei fleste bruksområde ute som inne.

Kun fantasien set grensene!

Ta kontakt om du trur dette kan vere aktuelt for ditt prosjekt!

Bileta under syner noko av kva betong kan nyttast til.


Det er dette eg kallar Fjellkunst!


      Velkommen, kjære gjest til

  Vestnorsk Trofé-Montasje

       Taksidermist Vidar Aa. Djupvik  

SET DIN FANTASI GRENSER?